Grondwerken, drainering, plaatsen van regenwaterputten
 
Eén van onze troeven is dat wij volledig instaan voor de praktische uitvoering van de werken.
 
In eerste instantie gaat het om grondwerken, meer bepaald het uitgraven en structureren van de niveaus en het leggen van afwateringskanalen en plaatsen van waterputten.
 
Werken met niveaus en eventueel terrassen is uiteraard de oplossing voor het overbruggen van hoogteverschillen.
 
Zo kan je van je tuin optimaal genieten niet alleen als plaats van rust maar ook als speelruimte voor de kinderen.